درخواست حمايت از انجمن فرهنگى و انساندوستى ايرانيان در نيو جرسى  

Category: Editor Notes

    با درود خدمت أعضاء انجمن فرهنگى و انساندوستى ايرانيان و كليه آشنايان به اين انجمن

انجمن فرهنگى و انساندوستى ايران در نيو جرسى وارد سوى و هشتمين سال عمر خود ميگردد. اين انجمن قديمى ترين و موفق ترين همبستگى فرهنگى غير دانشگاهى در متروپوليتن نيويورك  ميباشد. مأموريتى كه از ابتدا، اين انجمن بخود محول نموده پاسدارى از  فرهنگ و أدب بى همتاى ايرانى و گسترش آن در سرزمينى دور و در جٌوى ناآشنا و يا بى اعتنا به ارزش  آن است و اين انجمن  پيگيرانه با اجراى برنامه هاى فرهنگى و مراسم زيباى سنتىى در طى سالهاى متوالي تعهد خود را نسبت به آن اهداف ثابت نموده است  بهمچنين PCHA با انجام وظائف انساندوستانه خود، مرجع قابل اعتمادى برا ى أمور خيريه و يارى به نيازمندان چه در اينجا چه در درون كشور گشته است. ناگفته نماند كه پر ارزش ترين محصول اقدامات اين انجمن ، إيجاد دوستى و حس همبستگى در بين ايرانيان اين ناحيه است كه در ابتدا، شايد تنها راه تسلى غم غربت و رفع تنهايى بوده ولى در طول زمان بدوستيهاى پر بار و چه بسيار كه به اوج خود يعنى عشق و  ازدواج منتهى گشته است. در واقع اين خود هديه بى نظيريست در اختيار ما وفرزندان ما كه آنرا ناديده نميتوان گرفت.

همانطور كه گفته شد اين انجمن در اين ناحيه كشور  در نوع خود بي نظيراست و بدين جهت، خلق آن بدون ابتكار و پشتكارى بيدريغ  پايه گذاران  روشندل و روشنفكر آن نميتوانست امكان پذير باشد. آنان همگى از نسل اوليه مهاجر بدين كشور بودند كه ميخواستند درد دورى و دلتنگى از وطن را به نحوى براى خود و ديگران تخفيف دهند و چه انتخاب زيبايى نمودندكه آن، آوردن جنبه هاى مثبت و دل انگيز فرهنگ غنى ساز و با قدمت ايران است و چه هدف ارجمندتر ى از آن ميتوان يافت كه بوجود آوردن امكانات براى آموزش فرهنگ ايرانى به نسلهاى جوان، زاده در اين كشور جديد است. ما همه واقعاً بخاطر اين هداياى نفيس مديون معماران اين سازمانيم و اين فرصت مناسبى است كه مراتب تشكر خود را به اين پيشقدمان تقديم كنيم از جمله:  خانم ناهيداحكامى، جناب آقاى دكتراميرقندچى، خانم دكتر سروش روشن، خانم شايسته فاطمى با راكمك و راهنمايىهاى دكتر سيف پور فاطمى دكتر فرامرز فاطمى. إينان  باهم به نهادى مبتكرانه  انديشيدند و با عشق زلال خود و اعتقاد راسخ به عظمت ارثيه معنوى ما و نيروى تعالى دهنده اش، اين سازمان را پى ريختند.و بسيارى ديگر كه با سرمايه فكرى، وقت و كوشش بيدريغ خود، چه در نقش أعضاء كميته اجرائى وَيَا رياست اين كميته، ادامه حيات اين انجمن را در طى سالهاى متوالي خدمت خود امكان پذير ساختند.

همانطور كه نام اين انجمن اشاره ميكند نظامنامه اين انجمن منحصراً بر اساس برنامه هاى انسان دوستانه بنا شده است كه با هر گونه قيد وبندتعصبى و تبعيضى منافات دارد و به هيچ وجه به گردانندگان ان اجازه انحراف وحتى ابراز تمايل به علائق شخصى و اجتماعى ديگر مانند بستگيهاى ايدئولژيك مختلف سياسى و مذهبى را به نميدهد. اين سازمان غير انتفاعى پايبند به قوانين كشورى و پيگير قوانين صرفاً دموكراتيك خويش ميباشد.

اينكه PCHA در اين دوران ٣٨ ساله چه كرده است بهترين نماد كاربردش، ادامه حيات و وجود حاميان وفادارِ و احترام جمعى جامعه ايرانى اين ناحيه به آنست و اينكه، سالهاى متوالي با نمايش رسوم پر معناى ايرانى و إيجاد  جشنواره هاى زيبا وسرور انگيز  آن، و با معرفى شخصيتها و شاخصهاى اجتماعى، ادبى، هنري و علمى و موزيك ايران، در طى برقرارى  برنامه هاى آگاهى دهنده جمعى  هم به دنياى هنر و هنرمندان ايرانى  خدمت نموده و هم به رشد إدراكى و تعالى روحى مستمعين افزوده است.

 يكى ديگر از مسائل مورد توجه اين انجمن مسئله آشنايى و آموزش كودكان و جوانان به فرهنگ ايرانست.

اولين بند نظامنامه PCHA اولين هدف انجمن را بدين گونه  تبيين مينمايد

                            “پيشبرد و گسترش ارثيه فرهنگى ايران در بين افراد نسل جوان” 

 با توجه به چنين وظيفه اى و بعد از ٣٨ سال كه با ورود دو  نسل يكى جوان و يكى جوانتر به عرصه اجتماع همراه بوده  آنچه كه ادامه حيات اين سازمان را تضمين ميكند انتقال سازماندهى و تحويل  بار رسالت فرهنگى آن به بدست نسل جوانتر است كه بتوانند با توانايىهاى مختص خود حفظ  و بهره بردارى از عظمت و پويايى اين فرهنگ را بحد اكمل برسانند.  در اينجا، سخن از افتخار به شكوهمندى ايران باستان نيست كه آن جاى خود دارد وليك، سخن از خرد اجتماعى پيشينيان هوشيار ماست كه در قالب رسوم، روابط وارزشهاى اجتماعى  بما تلقيح شدست  وَ يا دراسطوره ها، ضرب المثلهاً و قصه هايمان منعكس گشته  و در نهايت در  نوشته ها و اشعار  جهانگير نويسندگان  پيشين و آثار هنرمندان معاصر كنونى ايران  ضبط شدست. ما مهاجران نسل اول ، در كودكى با شنيدن گفتار نيك، كردار نيك، انديشه نيك از اساس رفتار  اجتماعى و خودشناسى آگاه شديم، با  آموزش اشعار سعدى رشد روحى يافتيم، با إشعار حافظ تجارب اجتماعى را مزه كرديم و با مولانا به امكان تعالى روحى انديشيديم و اين چه زيان بزرگيست براى فرزندان ما كه نميدانند آنان كيستند و چه ميگويند.

متاسفانه  اين بزرگترين تمدن تاريخ جهان و پر بارترين فرهنگ چه در هنگم پيروزى و چه در گاه شكست،  همواره بعلت هاى سياسى  و رقابتى غرب با بى اعتنائي و تهمت روبرو شده است و تأثير منفى اين رفتار تمدن مسلط غرب، فرزندان مارا به شك و ترديد نسبت به اصالت فرهنگى و نژادى خود  وا داشته و احساس افتخار و اعتماد بنفس را از آنان سلب ميكند و اين وظيفه ماست كه منفى گرايى را  از خاطر فرزندانمان بوسيله آشنا كردن آنان با ارزشهاى والاى فر هنگ ايرانى بزدائيم.

بدين جهت هيئت أمناء و هيئت اجرائى گذشته و حال PCHA با دو نسل جوانتر مواجهند كه تا بحال رلى در تنظيم برنامه و سازماندهى اين انجمن نپذيرفته است و اين گردانندگان، آگاه از ارزش استثنائى فرهنگى اين سازمان تغيير جهت ادارى انجمن را لازم و واجب ميبينند. چنين تغيير جهتى فقط با شركت افراد جوان وعلاقمند ممكن است كه  در آن صورت ميتواند ادامه زندگى و بعبارت  بهتر   “زندگى از سر گرفتن” اين انجمن را تضمين نمايد  . بِنَا بر اين، ما بدنبال جوانان فعال و علاقمندى  ميگرديم كه بتوانند بما در پيشبرد اهداف ذكر شده كمك نموده و در زمان لازم هدايت  آنرا بعهده بگيرند و سازمان زنده و فعالى بسازند كه پير و جوان و كودك از آن بهره روحى و معنوى برند بدنوسيله از عموم افراد غلاقمند بفرهنگ ايرانى در خواست ميشود كه فرزندان و آشنايان جوان و مستعد خود را تشويق نمايند كه از ما بوسيله كمك داوطلبانه حمايت كرده و يا با پيشنهادات خود PCHA  را جلا باشند.  لطفاً با ما در تماس باشيد:  Info@pchanj.com

با تشكر

دكتر مرضيه نژاد